Σφραγίδες Αναξαγορείου Σχολής.

 

 Η σφραγίδα γράφει ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΟΥΡΛΩΝ 1898.

ΣΦΡΑΓ..ΑΝΑΞ1Οι δυο σφραγίδες είναι από το χειρόγραφο του Δ. Γληνού «Λογοδοσία της Αναξαγορείου Σχολής του σχολικού έτους 1905-1906»(ΑΔΓ, φάκ. ΚΘ/212/ε), κείμενο του 1906.
Η σελίδα με το λογότυπο της Σχολής είναι από το χειρόγραφο του 1907 «Δια τον Δημήτριον Βερναρδάκην. Λόγος εν πολιτικώ μνημοσύνω» (ΑΔΓ, φάκ. ΚΘ/212/ι) , όπου το κείμενο του Γληνού βρίσκεται στην πίσω όψη.

ΣΦΡΑΓ..ΑΝΑΞ2

 

Πηγή,το Αρχείο του Ιδρύματος Δημήτρη Γληνού (ΑΔΓ).
Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα, υπό τον όρο να γίνεται αναφορά της πηγής.

ΣΦΡΑΓ..ΑΝΑΞ3

ΥΓ 1…Μετά από προσπάθεια και έρευνα πέντε ετών,βρέθηκαν στο Αρχείο του Ιδρύματος Δημήτρη Γληνού (ΑΔΓ) αποτυπώματα της σφραγίδας της Σχολής σε χειρόγραφά του.
Τα περισσότερα ήταν αφενός αχνά, αφετέρου όχι ολόκληρα, ευρισκόμενα στις κάτω άκρες των σελίδων.
Ορισμένα όμως ήταν στις πίσω όψεις των σελίδων, στο κέντρο, οπότε και ολόκληρα.
Από αυτά, επελέγησαν τα δυο καλύτερα. Για βελτίωση χρειάστηκε επεξεργασία Photoshop με το ανάλογο πρόγραμμα και το αποτέλεσμα που βλέπετε.

Ευχαριστούμε το Ιδρυμα Δημήτρη Γληνού (ΑΔΓ) και ιδιαίτερα τον κο Γιώργο Δ. Μπουμπού γιά τη βοήθεια και την ευγενική παραχώρηση.
………………………………………………………….Ενωση Βουρλιωτών Μικράς Ασίας.

 

Η Αναξαγόρειος Σχολή των Βουρλών.

 

Αναξαγόρειος

 

 

ΥΓ 2…Μετά από προσπάθεια και έρευνα δέκα ετών,βρέθηκε σε δημοπρασία επιστολόχαρτο της Αναξαγορείου Σχολής,αποσταλθέν το Φεβρουάριο του 1909 προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προς διάδοση ωφελίμων βιβλίων,το οποίο φυσικά και αποκτήσαμε.

επιστολοχαρτο Αναξαγορείου

Και το λογότυπο της σχολής ακέραιο, χωρίς γραψίματα,μετά από προσεκτική επεξεργασία στο επιστολόχαρτο από τον ΓΓ του συλλόγου Μάνο Κιλιμάντζο.

Σημα επιστολόχαρτου Αναξαγορείου

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Comments are closed.