ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

…………ΕΝΩΣΗ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ…………
αναξ με χρωμα
Προς
Τα Μέλη της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικράς Ασίας
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Βουρλιωτών Μικράς Ασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του σωματείου, καλούνται τα μέλη μας σε Τακτική Γενική συνέλευση, στις 16 Μα’ί’ου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. στα γραφεία της Ενώσεως επί της οδού Πλ.Καρύτση αρ.10, 4ος όροφος, Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης.
2. Διενέργεια Τακτικής Γεν. Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 21 Μα’ί’ου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και θα βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γεν. Συνέλευση ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.
…………………………………………………………………Αθήνα 20 ΑΠΡ 2018

…………….ΤΟ………………
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
………….(ΤΣΥ)…………

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Comments are closed.