Εγγραφα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αφορόντα τα Βουρλά του 20ου αι.

Απογραφή Βουρλών 1905Εγγραφο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με τα αποτελέσματα της απογραφής του 1905.Σύμφωνα με παρατήρηση του συντάκτη  του εγγράφου,λόγω της φυλλοξήρας έχει υπάρξει μετανάστευση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το πρώτο κρούσμα φυλλοξήρας παρουσιάστηκε το 1893 ή 1894 σε κάποιο αμπέλι στην Καλαμπάκα,μιά περιοχή περίπου 6 χιλιόμετρα Β.Α των Βουρλών και μέχρι το 1900 είχαν καταστραφεί σχεδόν όλα τ΄αμπέλια στα Βουρλά.Μετά την καταστροφή από τη φυλλοξήρα,οι Βουρλιώτες φυτέψανε άγρια κλήματα τα οποία ήσαν γνωστά με το γενικότερο όνομα »αμερικάνικα».Στην αρχή τα κλήματα αυτά τα έφερναν από το εξωτερικό,κυρίως από τη Γαλλία μέσω Σμύρνης.Κατόπιν όμως οργανώθηκε φυτώριο στο μέσο του δρόμου Βουρλών-Σκάλας.

εγγραφο Βουρλών

ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΒΟΥΡΛΑ.
Στα Βουρλά λειτουργούσε Υποπροξενείο του ελληνικού κράτους.Οπως δε φαίνεται και από το παρακάτω έγγραφο του 1894,από τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχε στενή συνεργασία μεταξύ του Υποπροξενείου και του ελληνικού κράτους,που εδικαιολογείτο και από το μεγάλο αριθμό των κατοίκων που είχαν ελληνική υπηκοότητα.
Κατά τη διάρκεια της ελληνικής διοίκησης στα Βουρλά προ’ι’στάμενος ήταν ο ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του ελληνικού κράτους Γεώργιος Θεοδωράκης,πατέρας του Μίκη Θεοδωράκη.
Προξενειο ΒουρλώνΣτη  φωτογραφία το κτίριο όπου στεγαζόταν το Υποπροξενείο.
This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Comments are closed.