Μικρασία φεύγαμε και για σένα λέγαμε.

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ

»Μικρασία φεύγαμε και για σένα κλαίγαμε.
Αχ, κλαίγαμε και για σένα λέγαμε κι η θάλασσα
μαύρισ’ απ’ το δάκρυ μας.»ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ1

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Comments are closed.