ΤΟ ΚΥΛΙΣΜΑ

O Σύλλογος Βουρλιωτών Μικράς Ασίας επέλεξε να επανεκδώσει «Το Κύλισμα» ως συμπλήρωμα του δίτομου έργου «Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας – Ιστορικά, Λαογραφικά».
Ο ίδιος ο συγγραφέας προλογίζει έτσι την πρώτη έκδοση: «Κατά τη συγκέντρωση και τακτοποίηση του βουρλιώτικου λαογραφικού υλικού, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι, παρά την καταγραφή και περιγραφή των εθίμων και των άλλων εκδηλώσεων ζωής των Βουρλιωτών, η ψυχή του λαού αυτού ξέφευγε στη βαθύτερη ουσία της, όπως νομίζω γίνεται σε κάθε ανάλογη περίσταση. Και τότε σκέφτηκα να γράψω και τις ιστορίες που περιέχονται σε τούτο εδώ το βιβλίο…». Και γράφει πέντε διηγήματα που ζωντανεύουν τους ονομαστικά καταγραμμένους σε άλλα κείμενα παλιούς Βουρλιώτες, τους ανώνυμους .ΚΥΛΙΣΜΑ1

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Comments are closed.