Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραλής Φώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Καριώτη Βασιλική
ΕΠΙΤΙΜΗ ΑΝΤΠΡΔΡΟΣ:Στρατάκη Ιωάννα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ :Κιλημάντζος Εμμανουήλ
ΤΑΜΙΑΣ :Ατραϊδου Αναστασία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔHM.ΣXEΣΕΩΝ:Μουστάκη Χάιδω.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ:Τουρλής Παναγιώτης
ΜΕΛΗ:Γκανά Αναστασία,Κοττάκη-Φακίνου Μαρίνα,Μακρής Δημήτριος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :Παρασκευάς Ιωάννης
………..
…………
Εξελεγκτική επιτροπή:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Κιλημάντζου Αικατερίνη
ΜΕΛΗ:Κουρή Μαργαρίτα και Τρίκκα Ευφροσύνη
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ:Αδάμ Ευάγγελος.

Comments are closed.