ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΟΥΡΛΩΝ.

http://enosivourlioton.gr/wp-content/uploads/2014/01/ΕΛΑΙΟΝ-ΕΠΙΧΕΟΥΣΙΝ.-251x300.jpg

΄΄Οι του λύχνου χρείαν έχοντες,έλαιον επιχέουσιν.»..ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ……Ετσι ένιωθαν οι Βουρλιώτες την ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗ…Σαν ενα λυχνάρι που φώτιζε..Ενα λυχνάρι που φώτιζε με γνώση…Και το τροφοδοτούσαν ταχτικά,συνήθως από το υστερημά τους,για να διατηρήται πάντοτε αναμμένο…Αυτό ήταν το έμβλημα της Σχολής…Ο λύχνος στο κέντρο …

Posted in Αρθρα | Tagged | Leave a comment