“ Αγγέλα Παπάζογλου.Οι σημαίες και τα χαΐρια μας εδώ”

http://enosivourlioton.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82-300x225.jpg

“…Άμα ήρχαμε, είπανε πως θα μας δώκουνε από μια κουβέρτα στα παλιά ανάκτορα. Την πρώτη μέρα που ηπήγαμε και ηγραφτήκαμε, δεν είδαμε σημαία πουθενά. Σκάσαμε… στεναχωρηθήκαμε… Καλά… κι εδώναι τα πράματα προδομένα; Τι να συμβαίνει… Πού είναι οι σημαίες;… Πού …

Posted in Χωρίς κατηγορία | Tagged , | Leave a comment