Ο Αη Γιώργης ο Αρφανός,στα Βουρλά.

http://enosivourlioton.gr/wp-content/uploads/2013/08/Αη-Γιώργης-Αρφανός-Βουρλά-300x225.jpg

Ταπεινό ως κτίσμα, το σωζόμενο εκκλησάκι στα Βουρλά, κοντά στη Σμύρνη, απειλείται με καταστροφή. Το εσωτερικό έχει ρημάξει εντελώς. Μία μαρμάρινη πλάκα, πάντως, με ελληνική επιγραφή μπορεί ακόμη να διαβαστεί (αρχείο Andrew Simes). Νικος Bατοπουλος Οι ειδήσεις από την απέναντι …

Posted in Αρθρα | Tagged | Leave a comment