Το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα διαχρονικά.

http://enosivourlioton.gr/wp-content/uploads/2013/06/Β.Ηπ.-200x300.png

  Με τον όρο βορειοηπειρωτικό ζήτημα εννοούμε το εθνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά το τέλος των βαλκανικών πολέμων 1912-13 και συγκεκριμένα με τη διάσκεψη του Λονδίνου (Σεπτέμβριο 1913) και το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (Δεκέμβριος 1913) επί τη βάσει των οποίων …

Posted in Εκδηλώσεις | Tagged , | Leave a comment