Νοέμβριος 2017

13/11/2017

Το πάρκο της Σμύρνης.

Το συγκεκριμένο πάρκο βρίσκεται στη θέση ελληνικών συνοικιών της Σμύρνης οι οποίες καταστράφηκαν κατά τον εμπρησμό του Σεπτεμβρίου 1922. Στο κέντρο της φωτογραφίας και έξω από το πάρκο, φαίνεται το περίφημο Κεντρικό Παρθεναγωγείο (με τη […]
Η ιστοσελίδα της Ένωσης χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας, χρησιμοποιώντας την συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου.