Μάρτιος 2019

18/03/2019

Εκκλησιαστικό πιστοποιητικό απ΄τα Βουρλά του 1921.

Εκκλησιαστικό πιστοποιητικό εκδοθέν από τον Πάρεδρο της συνοικίας Γιακά (Ευάγγελος Καλιοντζής), σε έντυπο επιστολόχαρτο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΡΙΟΥΛΛΩΝ, ημερομηνία 23.Ιουνίου.1921. Αφορά φονευθέντα στη Μάχη του Σκρα εθελοντή (Κωνσταντίνος Κοκκίνης), από τη συνοικία Γιακά. Με σφραγίδα […]
Η ιστοσελίδα της Ένωσης χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας, χρησιμοποιώντας την συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου.