Γκραβούρα της Σκάλας των Βουρλών του 1878.

γκραβουρα Βουρλών Μάνος

 

Illustrated London News 1878 

( Φωτογραφία  του εντύπου  «Illustrated London News»  , το 1878 )

Russian-Turkish war  1877-1878    ( Ρωσο-Τουρκικός πόλεμος 1877-1878 )
Vourla , Gulf of Smyrna                  ( Βουρλά , κόλπος της Σμύρνης ).
γκραβουρα Βουρλών 1878
Η γκραβούρα είναι του 19ου αιώνα και απεικονίζει τον κάμπο και τον κόλπο των Βουρλών,όπως επίσης και τα νησάκια των Κλαζομενών.
Ανήκει στη συλλογή της Ενωσης Βουρλιωτών Μικράς Ασίας.

΄

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Comments are closed.