Εκκλησιαστικό πιστοποιητικό απ΄τα Βουρλά του 1921.

  • 299
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εκκλησιαστικό πιστοποιητικό εκδοθέν από τον Πάρεδρο της συνοικίας Γιακά (Ευάγγελος Καλιοντζής), σε έντυπο επιστολόχαρτο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΡΙΟΥΛΛΩΝ, ημερομηνία 23.Ιουνίου.1921. Αφορά φονευθέντα στη Μάχη του Σκρα εθελοντή (Κωνσταντίνος Κοκκίνης), από τη συνοικία Γιακά. Με σφραγίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΡΙΟΥΛΩΝ 1919.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΟΥΡΛΩΝ

Το πιστοποιητικό αναγράφει:

Ο υποφαινόμενος Ευάγγελος Καλιοντζής Πάρεδρος της Συνοικίας Γιακά της πόλεως Βρυούλλων πιστοποιώ υπεύθυνα και εν επιγνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς πιστοποιήσεως, ότι ο εκ της Συνοικίας Γιακά της ημετέρας πόλεως καταγόμενος Κωνσταντίνος Κοκκίνης καταταγείς εθελουσίως εις τον Ελληνικόν Στρατόν ήτο άγαμος και εφονεύθη κατα την μάχην του Σκρά αφήσας απροστάτευτον την άγαμον και αμφιθαλή αδελφή του ονομαζομένη Χρυσώ Κοκκίνη,ην επροστάτευε καί η οποία εξακολουθεί να είναι άγαμος.

Τη αιτήσει της εξεδόθη το παρόν,ίνα χρησιμεύση όπου δεί.

Εν Βρυούλλοις τη 23 Ιουνίου 1921.

Ο Πάρεδρος της Συνοικίας

Ευάγγελος Καλιοντζής.

Επικυρούται το γνήσιον της υπογραφής του Παρέδρου της Συνοικίας Γιακά Ευαγγέλου Καλιοντζή.

Εν Βρυούλλοις αυθημερόν.

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος.

Τίθεται σφραγίς και υπογραφή.

Με χαρά σας γνωρίζουμε πως από 6/3/19 το παραπάνω πιστοποιητικό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Ενωσης Βουρλιωτών Μικράς Ασίας.

 

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Comments are closed.